Skip to content

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Join us

We encourage everyone involved or interested in oral history to join the Association.

To become a member of PTHM please contact us. Each member is asked to pay an annual fee of PLN 60.