Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z wykorzystaniem historii mówionej – przedłużenie terminu zgłoszeń

Konkurs na najlepsze prace

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II edycji konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych wszystkich kierunków, którzy po 1.10.2021 r. obronili bądź do 30.09.2022 r. obronią pracę licencjacką lub magisterską, w której wykorzystano ustne relacje świadków historii (nagrane samodzielne lub znajdujące się w archiwach) i/lub metodologię historii mówionej (dotyczy to również rozważań teoretycznych nad metodologią historii mówionej).

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2022 r. do godz. 16:00. Wypełniony elektronicznie formularz Zgłoszenia (Załącznik nr 1) należy przesłać na adres e-mail sekretarza kapituły konkursowej kamil.borecki@zajezdnia.org.

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

CfP: Historia mówiona pogranicza

Zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Historia mówiona pogranicza”, która odbędzie się w dniach 7–8 czerwca 2022 r. we Wrocławiu. Będzie to okazja do prezentacji badań wykorzystujących źródła i metodologię oral history do analizy m.in. następujących zagadnień:
● dom/życie codzienne w pobliżu granicą,
● nowe i dawne pogranicza,
● doświadczenie życia na styku regionów,
● ludzie pogranicza,
● granice wyobrażone (kultur, światopoglądów, pokoleń, tożsamości etc.),
● pamięć i dziedzictwo pogranicza.

Jednocześnie organizatorzy pragną zaprosić do szczególnego namysłu nad samą historią mówioną, jako metodą badawczą wykorzystywaną przez reprezentantów różnych dyscyplin, a przez to niejako sytuującą się na pograniczu różnych nauk.

Organizatorem konferencji jest Centrum Historii Zajezdnia, a Polskie Towarzystwo Historii Mówionej objęło ją swoim patronatem.

Więcej informacji oraz treść Call for Papers znajduje się na stronie internetowej Centrum Historii Zajezdnia. Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim nadsyłać można za pośrednictwem formularza do 13 lutego 2022 r.