PTHM patronem wystawy „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”

Nasze Towarzystwo objęło patronatem wystawę Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie przygotowaną w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jak wskazują autorzy: „przybliża ona historię wielokulturowej, włókienniczej Łodzi z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców. W pięciu drewnianych domach znalazły się rekonstrukcje wnętrz mieszkalnych, zakładów rzemieślniczych oraz pokoje kontekstu odnoszące ukazane mikrohistorie do szerszych realiów życia w Łodzi.

Inspiracją dla tych mikrohistorii były rodzinne wspomnienia, pamiętniki i wywiady, będące zapisem historii mówionych najstarszych mieszkańców Łodzi. Narrację spaja wspólny wątek – włókienniczy obraz Łodzi, transformacja dynamicznie zmieniającego się miasta, które determinowało życie jej mieszkańców.”

Więcej informacji o wystawie zobaczyć można w materiale filmowym, a także na stronie internetowej Muzeum.

Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie od 11 lutego można oglądać w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej (czyli dawnym Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej). Serdecznie do tego zachęcamy!