Skip to content

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Hamburger

Witnessing the War in Ukraine

Call for Participation: Witnessing the War in Ukraine: Oral History and Interview-Based Research Summer Institute

Call for Participation: Witnessing the War in Ukraine: Oral History and Interview-Based Research Summer Institute July 16-19, 2022, Krakow, Poland [український варіант нижче] The world is in the midst of the worst and greatest warRead More »Call for Participation: Witnessing the War in Ukraine: Oral History and Interview-Based Research Summer Institute