Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Zarząd

Na co dzień pracownik Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce na Uniwersytecie Warszawskim. Przez szereg lat nagrywał wywiady w ramach projektów dokumentacyjnych w Fundacji Ośrodka KARTA; ostatnio realizował badania dotyczące polskich dzieci urodzonych z powodu wojny w ramach międzynarodowego projektu Children Born of War – Past, Present and Future (https://www.chibow.org/); autor książki Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2022 oraz artykułów naukowych; jest również członkiem redakcji WRHM-u.

W historii mówionej najbardziej lubi te wszystkie “ludzkie momenty”, które wydarzają się w trakcie rozmów z często wcześniej zupełnie nieznanymi osobami, oraz to, że nie da się tych spotkań “zaprogramować”, one zawsze są zaskakujące i niepowtarzalne!

Na co dzień pracownik Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce na Uniwersytecie Warszawskim. Przez szereg lat nagrywał wywiady w ramach projektów dokumentacyjnych w Fundacji Ośrodka KARTA; ostatnio realizował badania dotyczące polskich dzieci urodzonych z powodu wojny w ramach międzynarodowego projektu Children Born of War – Past, Present and Future (https://www.chibow.org/); autor książki Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2022 oraz artykułów naukowych; jest również członkiem redakcji WRHM-u.

W historii mówionej najbardziej lubi te wszystkie “ludzkie momenty”, które wydarzają się w trakcie rozmów z często wcześniej zupełnie nieznanymi osobami, oraz to, że nie da się tych spotkań “zaprogramować”, one zawsze są zaskakujące i niepowtarzalne!

z wykształcenia historyczka i archiwistka (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN, również działaczka społeczna. Zawodowo koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej. Prowadzi webinaria, szkolenia, koordynuje spotkania w instytucjach kultury, które są zainteresowane rozpoczęciem tworzenia/wspierania archiwów społecznych. Uczy archiwistów społecznych jak realizować wywiady historii mówionej oraz jak je opisać, opracować i udostępnić on-line na portalu www.zbioryspoleczne.pl.

Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. koordynowała projekty historii mówionej, choćby „Polacy na Wschodzie” czy „Archiwum Wschodnie”, prowadziła też szkolenia dotyczące nagrywania relacji. Uczestniczyła również w wielu innych projektach historii mówionej, m.in.: „Historie mówione polskiej architektury”, „Na tatarskim szlaku – dokumentacja i popularyzacja tradycji i kultury Tatarów w województwie podlaskim” czy „Historia mówiona społeczności LGBT+ w Polsce”.

Na co dzień zakochana w starych filmach, tenisie ziemnym i literaturze.

z wykształcenia historyczka i archiwistka (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN, również działaczka społeczna. Zawodowo koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej. Prowadzi webinaria, szkolenia, koordynuje spotkania w instytucjach kultury, które są zainteresowane rozpoczęciem tworzenia/wspierania archiwów społecznych. Uczy archiwistów społecznych jak realizować wywiady historii mówionej oraz jak je opisać, opracować i udostępnić on-line na portalu www.zbioryspoleczne.pl.

Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. koordynowała projekty historii mówionej, choćby „Polacy na Wschodzie” czy „Archiwum Wschodnie”, prowadziła też szkolenia dotyczące nagrywania relacji. Uczestniczyła również w wielu innych projektach historii mówionej, m.in.: „Historie mówione polskiej architektury”, „Na tatarskim szlaku – dokumentacja i popularyzacja tradycji i kultury Tatarów w województwie podlaskim” czy „Historia mówiona społeczności LGBT+ w Polsce”.

Na co dzień zakochana w starych filmach, tenisie ziemnym i literaturze.

zawodowo związana z Ośrodkiem “Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu / Centrum Historii Zajezdnia, gdzie kieruje Działem Badawczym oraz pełni funkcję redaktor naczelnej WRHM-u. Ostatnio współredagowała książkę “Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z Perspektywy najstarszych Polaków” (Wrocław 2020); realizowała też wiele projektów historii mówionej, m.in. “Akademicki Wrocław. Nauka wrocławska we wspomnieniach profesorów” czy “Oral history. Historia mówiona Polski i Islandii uchwycona w ludzkich słowach”. Obecnie “Wrocław i Falstad nie zapomną. Polskie i norweskie spojrzenie na totalitaryzmy”.
W historii mówionej najbardziej ceni spotkanie z człowiekiem, który bezinteresownie obdarowuje swoją historią, również poszukiwanie znaczeń nadawanych przez świadków historii życiowym wydarzeniom z perspektywy czasu, autentyczne emocje towarzyszące wspominaniu i poczucie sensu rejestrowania osobistych doświadczeń z przeszłości – jeśli nawet “zwyczajnych”, to zawsze tylko z pozoru.

zawodowo związana z Ośrodkiem “Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu / Centrum Historii Zajezdnia, gdzie kieruje Działem Badawczym oraz pełni funkcję redaktor naczelnej WRHM-u. Ostatnio współredagowała książkę “Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z Perspektywy najstarszych Polaków” (Wrocław 2020); realizowała też wiele projektów historii mówionej, m.in. “Akademicki Wrocław. Nauka wrocławska we wspomnieniach profesorów” czy “Oral history. Historia mówiona Polski i Islandii uchwycona w ludzkich słowach”. Obecnie “Wrocław i Falstad nie zapomną. Polskie i norweskie spojrzenie na totalitaryzmy”.
W historii mówionej najbardziej ceni spotkanie z człowiekiem, który bezinteresownie obdarowuje swoją historią, również poszukiwanie znaczeń nadawanych przez świadków historii życiowym wydarzeniom z perspektywy czasu, autentyczne emocje towarzyszące wspominaniu i poczucie sensu rejestrowania osobistych doświadczeń z przeszłości – jeśli nawet “zwyczajnych”, to zawsze tylko z pozoru.

na co dzień pracuje w Białostockim Ośrodeku Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa, w którym działa Mediateka CLZ – archiwum historii mówionej.

Wśród projektów, w których brał udział, ważną część stanowią te o charakterze dokumentacyjnym, połączone z działaniami edukacyjnymi, społecznymi i wystawami m.in.: Aeroklub Białostocki, Harcerstwo w Białymstoku, Na tatarskim szlaku. Obecnie zbiera relacje mieszkańców jednego z białostockich osiedli.

W historii mówionej lubi możliwość konfrontacji z różnymi opowieściami i poglądami, a także to, że relacje pozwalają nabrać szacunku i empatii do innych oraz dystansu do siebie.

na co dzień pracuje w Białostockim Ośrodeku Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa, w którym działa Mediateka CLZ – archiwum historii mówionej.

Wśród projektów, w których brał udział, ważną część stanowią te o charakterze dokumentacyjnym, połączone z działaniami edukacyjnymi, społecznymi i wystawami m.in.: Aeroklub Białostocki, Harcerstwo w Białymstoku, Na tatarskim szlaku. Obecnie zbiera relacje mieszkańców jednego z białostockich osiedli.

W historii mówionej lubi możliwość konfrontacji z różnymi opowieściami i poglądami, a także to, że relacje pozwalają nabrać szacunku i empatii do innych oraz dystansu do siebie.

pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adiunkt w Katedrze Antropologii Historycznej i Teorii Historii. Jednym z ważniejszych projektów historii mówionej, które realizował był “Dziadek z Wehrmachtu”, a obecnie pracuje nad projektem “Doświadczenie pracy w PKP”.

W historii mówionej najbardziej lubi to, że może dzięki niej poznać tak wiele pomysłów na przejście przez życie oraz sposobów podchodzenia do starzenia się (przynajmniej niektóre z nich chciałby kiedyś wykorzystać).

pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adiunkt w Katedrze Antropologii Historycznej i Teorii Historii. Jednym z ważniejszych projektów historii mówionej, które realizował był “Dziadek z Wehrmachtu”, a obecnie pracuje nad projektem “Doświadczenie pracy w PKP”.

W historii mówionej najbardziej lubi to, że może dzięki niej poznać tak wiele pomysłów na przejście przez życie oraz sposobów podchodzenia do starzenia się (przynajmniej niektóre z nich chciałby kiedyś wykorzystać).

Komisja Rewizyjna  (2022-25)

  • Marek Szajda (przewodniczący)
  • Monika Szewczyk (wiceprzewodnicząca)
  • Michał Studniarek (sekretarz)