Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Stowarzyszenie

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej zrodziło się z potrzeby nadania formalnych ram rozwijającej się i różnorodnej aktywności polskich humanistów parających się historią mówioną. Powstało ono w styczniu 2009 r. w Krakowie i zrzesza ono historyków oraz badaczy wielu innych dyscyplin humanistyki z całej Polski profesjonalnie zajmujących się historią mówioną. Reprezentuje polskie środowisko na forum międzynarodowym.

Wśród członków PTHM znajdują się między innymi pracownicy uznanych i cenionych ośrodków badawczych i kulturalnych jak: Ośrodek „Karta”, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”/Centrum Historii Zajezdnia z Wrocławia, Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa czy Brama Grodzka-Teatr NN z Lublina. Silnie reprezentowani są pracownicy polskich uczelni, doktoranci, członkowie stowarzyszeń oraz osoby od lat samodzielnie prowadzące projekty badawcze i edukacyjne wykorzystujące metodę i źródła historii mówionej. Od 2020 r. naszym partnerem jest Centrum Archiwistyki Społecznej.

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej. Dlatego za ważne uważamy upowszechnianie tych standardów oraz doskonalenie warsztatu osób i instytucji odpowiedzialnych za zbieranie i archiwizowanie zapisów audio i audiowizualnych oraz innych materiałów z dziedziny historii mówionej lub dziedzin jej pokrewnych. Wierzymy w sens rozwijania w społeczeństwie zainteresowań historią mówioną, dziejami najnowszymi, kulturą i historią lokalną – jest to dla nas jedna z kluczowych form kształtowania krytycznej postawy wobec dziejów. Kładziemy także nacisk na profity, jakie historia mówiona dać może tak badaniom historycznym, jak i edukacji historycznej.

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej
ul. Gołębia 13/311
31-007 Kraków
Adres mailowy: kontakt@pthm.pl