Rekomendacje

Z myślą o osobach zajmujących się historią mówioną przygotowujemy oraz zbieramy wytyczne i publikacje dotyczące tej dziedziny. Na naszej stronie znajdziecie:

  1. Rekomendacje etyczne Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej
  2. Historia mówiona a epidemia COVID-19. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej
  3. Metodologia, etyka i bezpieczeństwo w projektach dokumentujących doświadczenie wojenne i uchodźcze po inwazji Rosji na Ukrainę z dn. 24.02.2022
  4. Publikacje nt. historii mówionej