Skip to content

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Publications

Essentials: Oral History in Poland

Here we have collected noteworthy and, in our opinion, important Polish publications in the field of oral history. We have divided them into three groups. The first includes scholarly, methodological and theoretical or empirical works; in the second, there are source publications, i.e. reports printed in whole or in part, most often accompanied by historical and methodological comments; and in the third group, there are textbooks, primers, instructions for people who are starting their adventure with recording reports. Due to the volume of existing literature, the list of publications from the first group has been limited to those authors who themselves mention oral history as one of their research methods. Therefore, despite the obvious methodological closeness, sociologists and anthropologists, for example, who use narrative / biographical interview were omitted.

PTHM, as a community of oral history enthusiasts who do not claim the right to have full knowledge of what is happening in our country in this field, is open to suggestions to supplement this list. Please send your important titles to pthmpoha@gmail.com.

“Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (“Wrocław Yearbook of Oral History”) the only academic journal in Poland devoted entirely to oral history.

Scientific works:

 • Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna, [w:] Wojna. Doświadczenie i zapis – nowe źródła, problemy, metody badawcze, S. Buryła i P. Rodak (red.), Kraków 2006
 • Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna: doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010
 • Piotr Filipkowski, Joanna Wawrzyniak, Opozycja jako forma życia. Biograficzne studium pewnego pokoleniowego przypadku, w: Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 2, red. Tomasz Kozłowski i Jan Olaszek, Warszawa 2014.
 • Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza, Łódź 2020.
 • Dobrochna Kałwa, Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, “Kultura i Historia” 2010, nr 18
 • Barbara Klich-Kluczewska, Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie 1945- 1989, Kraków 2005
 • Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków 2013
 • Marta Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczen podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości, Kraków 2009
 • Katarzyna Kuzko: Miasto – opowieści zmysłowe. Prawobrzeżna Warszawa we wspomnieniach mieszkańców, “Kultura Miasta” 2011, nr 2
 • Izabela Lewandowska, Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej, w: Historia – Archiwistyka – Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. Marzena Świgoń, Olsztyn 2009, s. 127-138
 • Piotr Osęka, My, ludzie Marca. Autoportret pokolenia ’68, Warszawa-Wołowiec 2015.
 • Agata Stolarz, “Dzielenie się pamięcią.” Praktyka i teoria historii mówionej, Lublin 2016.
 • Ewelina Szpak, Metody „oral history” w badaniach życia codziennego i mentalności mieszkańców dawnych PGR” w: Jak badać obyczaje. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 128 – 135
 • Ewelina Szpak, Między osiedlem a zagrodą: życie codzienne mieszkańców PGR-ów, Kraków 2005
 • Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”, Toruń 2014

Source publications:

 • 12 opowieści żydowskich, Anka Grupińska, Wołowiec 2013.
 • Buntownicy, Anka Grupińska i Joanna Wawrzyniak, Warszawa 2011.
 • Cięcia. Mówiona historia transformacji, Aleksandra Leyk i Joanna Wawrzyniak, Warszawa 2020.
 • Ocaleni z Mauthausen, red. Katarzyna Madoń-Mitzner, Warszawa 2012.
 • Pogranicza. Stara Kiszewa,red. Maria Krawczyk, Warszawa 2013.
 • Profesor NIEzwyczajny. Wspomnienia profesorów Politechniki Krakowskiej, red. Jakub Gałęziowski, Joanna Komperda, Karolina Żłobecka, Kraków 2011.
 • Relacje wojenne ziemian. Perspektywa dwóch pokoleń, Marcin Chorązki, Kraków 2013.
 • Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny, Jarosław Pałka, Machteld Venken, Krzysztod Marcin Zalewski,Gdańsk-Zakrzewo 2013.

Textbooks, didactic publications: