Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Stwórzmy razem archiwum społeczne

Warsztaty są skierowane do osób, które chciałyby dowiedzieć się, czym jest archiwum społeczne oraz nabyć niezbędną wiedzę, która umożliwi im zadbanie o zbiory takie jak: zdjęcia, nagrania, dokumenty. Wiele podmiotów prowadzi różnego rodzaju działania archiwalne i dokumentacyjne np. gromadzi zdjęcia od mieszkańców, nagrywa wspomnienia. Nie zawsze jednak nazywa swoją działalność archiwistyką społeczną. Dzięki warsztatom będzie można poznać lepiej tę dziedzinę aktywności, a także włączyć się do szerokiego ruchu ponad 650 archiwów społecznych działających w Polsce.

Czas trwania warsztatów: 3-5 godzin (w zależności od liczebności grupy i zapotrzebowania).

Uwaga: szkolenie w skróconej wersji może być prowadzone jako dodatkowy element zajęć dotyczących nagrywania relacji historii mówionej.

Wstępny plan warsztatów:

Część I – O archiwistyce społecznej

  • czym jest archiwistyka społeczna – gra skojarzeń
  • archiwa społeczne w Polsce, działania w ramach sieci

Część II – Praca ze zbiorami

  • stare zdjęcia, dokumenty: rodzaje zbiorów
  • pierwszy kontakt ze zbiorami – ćwiczenia w grupach
  • zabezpieczanie zbiorów (podstawy)
  • Otwarty System Archiwizacji jako jedno z narzędzi do opracowania zbiorów

Część III – Od pomysłu do projektu

  • projekty związane z archiwistką społeczną
  • działania lokalne: inspiracje, pomysły, projekty – ćwiczenia w grupach

Warsztaty prowadzone we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej.