Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Od wywiadu do wystawy i książki,

czyli historia mówiona w praktyce muzeów i instytucji kultury

Celem warsztatu będzie prześledzenie skróconego procesu tworzenia wystaw i publikacji popularnonaukowych w oparciu o relacje historii mówionej (z wykorzystaniem materiałów ikonograficznych pozyskanych podczas nagrań świadków historii). Proponujemy dwa zakresy szkolenia:

  1. a) 2-godzinne, w oparciu o doświadczenie wybranej instytucji kultury i projekty zakończone sukcesem, ale nie pozbawione wyzwań (np. projekt wystawy i książki Rówieśnicy Niepodległej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w oparciu o relacje zebrane w projekcie „100 100-latków na 100-lecie”), lub
  2. b) 3-4-godzinne, w oparciu o materiały zamawiającego (praktyczne wsparcie w stworzeniu założeń projektu wystawienniczego i/lub wydawniczego na zaproponowany przez zamawiającego temat).

Warsztat obejmował wprowadzenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne z zakresu następujących zagadnień:

  • planowanie projektu wydawniczego i wystawienniczego z wykorzystaniem określonego zbioru relacji historii mówionej (definiowanie celu i tworzenie założeń merytorycznych, harmonogramu i budżetu projektu);
  • tworzenie scenariusza wystawy / schematu książki (dobór tematów, wyzwania, ograniczenia i pułapki towarzyszące doborowi cytatów);
  • opracowanie materiałów (edycja, redakcja, prezentacja).