Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Od pomysłu do wywiadu,

czyli historia mówiona krok po kroku (do czego służy historia mówiona, prowadzenie rozmowy, opracowanie nagrania)

Głównym celem warsztatów będzie praktyczne zapoznanie uczestników z tym po co i jak prowadzić wywiady historii mówionej.

Całość złożona jest z trzech modułów, dopasowywanych do czasu i potrzeb odbiorcy. W pierwszej części spotkania zajmiemy się przede wszystkim tym, co czego służy historia mówiona; w drugiej – metodami i technikami prowadzenia wywiadu, formułowania i zadawania pytań oraz dopytywania, kontaktu z rozmówcami i rozmówczyniami itp. Szczególny nacisk położymy na metodę wywiadu autobiograficznego. W trzecim module skupimy się na narzędziach opracowania nagrań, regułach sporządzania opisu i transkrypcji etc.

Celem warsztatów będzie również wskazanie zarówno na mocnych i słabych stron szukania faktografii w relacjach historii mówionej, jak i pokazanie innych możliwych tropów interpretacyjnych. Założeniem całego spotkania jest raczej wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami (dialog, burza mózgów), niż jednostronny wykład.