Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Historia mówiona i etyka

Szkolenie podstawowe (2,5-3h)

Celem szkolenia jest uwrażliwienie na etyczny wymiar pracy z narratorami/ narratorkami i ich opowieściami, a także przekazanie konkretnej wiedzy, jak radzić sobie z wyzwaniami, jakie niekiedy stają przed dokumentalistami i badaczami podczas realizacji projektów historii mówionej.

Wykład

W trakcie godzinnego wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia

– dlaczego w badaniach historii mówionej istotne jest etyczne podejście?
– etyka w praktyce historii mówionej na wszystkich etapach realizacji projektu od nawiązania kontaktu z rozmówcą po archiwizację i upowszechnianie nagranej relacji
– sposoby dbania o dobrostan rozmówcy i nagrywającego w czasie trwania projektu historii mówionej

– historia mówiona i Covid-19 oraz inne sytuacje potencjalnie zagrażające rozmówcom/ rozmówczyniom z powodu udzielenia wywiadu (nie tylko wynikające z możliwości zarażenia się chorobą, ale także z innych okoliczności np. ostracyzmu w danej społeczności, konfliktów w rodzinie, itp.)

– kwestie etyczne związane z przeprowadzaniem wywiadów przez Internet – nie tylko w kontekście pandemii, ale także jako nowej możliwości, która zaczyna się upowszechniać.

Warsztat

– wyzwania etyczne w pracy z narratorami i ich relacjami – forma mini-warsztatu: praca w kilkuosobowych grupach, gdzie każda z nich dostaje krótki opis konkretnej sytuacji i czas na zastanowienie się nad problemami etycznymi, jakie z niej wynikają oraz propozycjami ich rozwiązania, a następnie krótkie zrelacjonowanie pozostałym swojego zadania. Element ten stanowiłby płynne przejście do ostatniej części spotkania, czyli dyskusji.

Dyskusja

Ostatnia godzina spotkania przeznaczona będzie na pytania i odpowiedzi, rozmowę o wątpliwościach związanych z tematem zajęć.

Podstawą spotkania będą propagowane przez PTHM rekomendacje etyczne oraz wytyczne odnośnie do nagrywania relacji podczas pandemii. Wskazana zostanie także literatura dodatkowa dotycząca omawianych zagadnień.

Ewaluacja projektu (1,5-2h)

Możliwe też będzie odbycie dodatkowego spotkania ewaluacyjnego (1,5-2h) w trakcie realizacji projektu historii mówionej. Takie warsztaty stworzą przestrzeń do podzielenia się doświadczeniami związanymi ze spotkaniami z narratorami, nagrywaniem relacji, a także pracą ze źródłami mówionymi podczas kolejnych etapów ich opracowania.