Skip to content

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

News

We are happy to announce that the call for the 23rd IOHA Conference Re-Thinking Oral Historyorganized by Polish Oral History Association is now open! It will be held in Kraków, Poland, on 16-19September 2025. OralRead More »