Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Re-Thinking Oral History
23. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Mówionej
Kraków, 16–19 września 2025 r.

Odbywające się co dwa lata konferencje IOHA pozwalają na przegląd globalnych uwarunkowań i problemów historii mówionej, niezależnie od aktualnej tematyki konferencji. Tym razem jednak zapraszamy historyków mówionych na całym świecie do świadomego przemyślenia idei i praktyki swojej dyscypliny.

Historia mówiona staje dziś przed starymi i nowymi wyzwaniami o długotrwałych i nieprzewidywalnych konsekwencjach: kryzysie liberalnej demokracji, rosnących napięciach w polityce międzynarodowej, zmianach klimatycznych z ich niszczycielskimi skutkami dla życia ludzkiego, rosnących nierównościach, wojnach i masowych migracjach. Wszystko to nie tylko wpływa na warunki, w jakich tworzy się historia mówiona, ale także zmusza nas do ponownego przemyślenia samego jej celu. Szczególnie bolesnym przypomnieniem dla Europy Środkowo-Wschodniej jest rozpoczęta w lutym 2022 roku rosyjska agresja na Ukrainę na pełną skalę i jej konsekwencje. Chociaż historia mówiona była i nadal jest częścią historii, zawsze była świadoma odpowiedzialności (ustnej) historii za obecne społeczeństwo. Świadomi tej misji, zachęcamy globalną społeczność historii mówionej do powrotu do podstawowych pytań naszej praktyki: jakiego rodzaju historie powinniśmy opowiadać i przekazywać obecnym i przyszłym pokoleniom?

Wszystkie informacje związane z konferencją znajdziecie na stronie internetowej https://ioha2025.conference.pl/

Organizator:

Współorganizatorzy: