Skip to content

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

PTHM aims to improve the methodological and ethical standards of oral history as a field of academic study, culture and social activity.

News