Skip to content

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Contact

Address for correspondence:

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej
ul. Gołębia 13/311
31-007 Kraków

Adres mailowy: pthmpoha@gmail.com

Telefon: +48 696 137 658

Social media:

Bank account:

45 2130 0004 2001 0994 4358 0001
(Volkswagen Bank GmbH. Oddział w Polsce)
KRS: 0000328987
NIP: 6762398607