Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

PTHM dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi stowarzyszeniami historii mówionej

Pod koniec minionego roku PTHM miał sposobność zaprezentować się na forach dwóch siostrzanych organizacji. Pierwszą okazją były warsztaty zorganizowane przez Oral History in Sweden (OHiS, http://www.oralhistory.se/), które odbyły się 29 listopada na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie. Po dłuższej przerwie szwedzkie środowisko osób nagrywających wywiady i zajmujących się pamięcią zebrało się, aby reaktywować wspólne działania na polu historii mówionej. Prezentacja realizowanych projektów badawczych, dokumentacyjnych i muzealnych była pozwoliła zapoznać się z tym, co robią poszczególne osoby w różnych ośrodkach w całym kraju. Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia przez Jakuba Gałęziowskiego działalności i osiągnięć naszego stowarzyszenia w okresie niemal piętnastu lat jego istnienia. Jak się okazało, mogą one stanowić inspirację dla koleżanek i kolegów ze Szwecji, podobnie zresztą, jak doświadczenia norweskie (o swoich projektach opowiadali również członkowie organizacji Memoar, https://www.memoar.no/om-oss/about). W podsumowującej te prezentacje dyskusji podkreślano podobieństwa w obszarze wyzwań, z jakimi mierzą się praktykujący historię mówioną w Polsce i w Norwegii. Pozostałe wystąpienia stanowiły przegląd badań i rozmaitych inicjatyw, wśród których można wymienić m.in. projekty dotyczące migrantów czy mniejszości etnicznych w Szwecji oraz program historii mówionej nowopowstałego Szwedzkiego Muzeum Holokaustu. Mamy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje pogłębioną współpracą pomiędzy naszymi organizacjami.

Drugą okazją do opowiedzenia o historii mówionej w Polsce była rozmowa Emmy Zohar z Jakubem Gałęziowskim w ramach cyklu organizowanego przez The Israel Association for Oral History (http://israeloralhistory.org/) i Leo Baeck Institute Jerusalem (https://leobaeck.org/?lang=en). Spotkanie odbyło się 21 grudnia w formacie on-line i zgromadziło liczne grono widzów, którzy wzięli potem udział w ożywionej dyskusji dotyczącej w szczególności kwestii etycznych i roli emocji w praktykowaniu historii mówionej. Cieszymy się z takiego zainteresowania historią mówioną w Polsce i z tego, że możemy dzielić się naszymi doświadczeniami poza granicami kraju.