Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

warsztaty Historia mówiona i superwizja

17 maja 2023 r., tuż po Walnym Zebraniu PTHM odbyły się warsztaty pt. Historia mówiona i superwizja. Składały się one z dwóch części. W pierwszej Małgorzata Wosińska, wychodząc od pojęcia traumy, wyjaśniała, jak prowadzić wywiady, aby nie re-traumatyzować rozmówcy. Przywołała takie pojęcia jak PTSD (dzisiaj stosowane jako PTS), triggery traumy, dysocjacja czy rezyliencja. Przekonywała, aby nie unikać trudnych tematów, ale nauczyć się z nimi pracować. W drugiej części spotkania Marek Grondas uczył nas jak jednocześnie „odwrócić się od siebie” i „zadbać o siebie” – aby z maksymalnym obiektywizmem i profesjonalną neutralnością dostrzec indywidualne potrzeby emocjonalne, które mogą stać się przyczyną trudnych do przewidzenia problemów w relacji z rozmówcą. W tym celu pomocna jest metoda superwizji – bądź to prowadzonej przez profesjonalistę (terapeutę), bądź polegającej na podejmowaniu pogłębionej refleksji i szukaniu rady przez dzielenie się doświadczeniami w zaufanym gronie koleżeńskim. Jako stowarzyszenie zrzeszające praktyków historii mówionej będziemy przyglądać się naszym możliwościom wprowadzenia tego typu mechanizmu wsparcia dla naszej aktywności. Z pewnością też rekomendujemy takie działania w projektach badawczych i dokumentacyjnych