Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Wyrażamy solidarność z profesor Barbarą Engelking

Członkowie Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej obecni na Walnym Zgromadzeniu 17 maja 2023 r. wyrażają pełną solidarność z profesor Barbarą Engelking w związku z serią atakujących ją wypowiedzi polityków i dziennikarzy. Dla osób zajmujących się historią mówioną, którą ze studiami nad Zagładą łączy podobna wrażliwość na los ofiar oraz świadomość złożoności ludzkich losów, takie zachowania nie mieszczą się ani w ramach polemiki naukowej, ani debaty publicznej.

Za niedopuszczalne uznajemy również jakiekolwiek próby ograniczania wolności nauki ze strony władz państwowych, w szczególności poprzez arbitralne ograniczanie finansowania instytucji nauki. Stoi to w sprzeczności z podstawowymi standardami państwa prawa i hamuje rozwój badań naukowych.

Oświadczenie PTHM ws. B. Engelking (.pdf)