Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Walne Zgromadzenie PTHM

17 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie PTHM, w którym osobiście wzięło udział 23, a zdalnie 6 członków i członkiń stowarzyszenia. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2022 rok, omówiono bieżącą działalność i plany na najbliższe miesiące oraz przyjęto uchwałę o wydaniu oświadczenia, w którym PTHM solidaryzuje się z prof. Barbarą Engelking i wypowiada się przeciwko ograniczaniu wolności nauki. Sprawozdania po ich ostatecznym opracowaniu zostaną udostępnione na stronie internetowej PTHM.