Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Nowe władze PTHM

7 czerwca odbyło się Walne Zebranie członków naszego Towarzystwa. Podczas obrad przyjęto sprawozdanie z pracy zarządu, dyskutowano o aktualnych projektach i wyzwaniach na przyszłość.

Wyłoniono też nowe władze Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Do zarządu na kadencję 2022-2025 wybrano:

  • Jakuba Gałęziowskiego (prezes)
  • Adrianę Kapałę (wiceprezes)
  • Katarzynę Bock- Matuszyk (wiceprezes)
  • Marcina Jarząbka (skarbik)
  • Mariusza Bieciuka (sekretarz)

Do komisji rewizyjnej zostali delegowani:

  • Marek Szajda (przewodniczący)
  • Monika Szewczyk (wiceprzewodnicząca)
  • Michał Studniarek (sekretarz)