Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z wykorzystaniem historii mówionej – przedłużenie terminu zgłoszeń

Konkurs na najlepsze prace

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II edycji konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych wszystkich kierunków, którzy po 1.10.2021 r. obronili bądź do 30.09.2022 r. obronią pracę licencjacką lub magisterską, w której wykorzystano ustne relacje świadków historii (nagrane samodzielne lub znajdujące się w archiwach) i/lub metodologię historii mówionej (dotyczy to również rozważań teoretycznych nad metodologią historii mówionej).

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2022 r. do godz. 16:00. Wypełniony elektronicznie formularz Zgłoszenia (Załącznik nr 1) należy przesłać na adres e-mail sekretarza kapituły konkursowej kamil.borecki@zajezdnia.org.

Szczegóły znajdują się w regulaminie.