Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

CfP: Historia mówiona pogranicza

Zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej “Historia mówiona pogranicza”, która odbędzie się w dniach 7–8 czerwca 2022 r. we Wrocławiu. Będzie to okazja do prezentacji badań wykorzystujących źródła i metodologię oral history do analizy m.in. następujących zagadnień:
● dom/życie codzienne w pobliżu granicą,
● nowe i dawne pogranicza,
● doświadczenie życia na styku regionów,
● ludzie pogranicza,
● granice wyobrażone (kultur, światopoglądów, pokoleń, tożsamości etc.),
● pamięć i dziedzictwo pogranicza.

Jednocześnie organizatorzy pragną zaprosić do szczególnego namysłu nad samą historią mówioną, jako metodą badawczą wykorzystywaną przez reprezentantów różnych dyscyplin, a przez to niejako sytuującą się na pograniczu różnych nauk.

Organizatorem konferencji jest Centrum Historii Zajezdnia, a Polskie Towarzystwo Historii Mówionej objęło ją swoim patronatem.

Więcej informacji oraz treść Call for Papers znajduje się na stronie internetowej Centrum Historii Zajezdnia. Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim nadsyłać można za pośrednictwem formularza do 13 lutego 2022 r.