Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Relacja z X warsztatów PTHM

Już po raz dziesiąty Polskie Towarzystwo Historii Mówionej zorganizowało spotkanie warsztatowe skierowane do członków organizacji oraz wszystkich zainteresowanych historią mówioną. Jednocześnie było  to pierwsze tego typu wydarzenie po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19.

Tym razem spotkaliśmy się w Warszawie, w gościnnych progach Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a tematami obrad były: interpretacja relacji oraz ochrona danych osobowych w oral history w Polsce. W dyskusji panelowej poświęconej pierwszej kwestii udział wzięli badacze i badaczki z różnych dyscyplin naukowych oraz ośrodków badawczych. Wśród nich znaleźli się: prof. Kaja Kaźmierska (socjologia, Uniwersytet Łódzki), dr Ewa Kępa (kulturoznawstwo, Uniwersytet w Białymstoku), dr Andrzej Czyżewski (historia, Uniwersytet Łódzki) oraz Damian Gocół (filologia polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Materiałem, który omawiano, analizowano i interpretowano była relacja historii mówionej ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, zarejestrowana w ramach projektu „100 100-latków na 100-lecie”. W drugiej części spotkania prof. Marek Konstankiewicz (historia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) przybliżył zebranym akty prawne obowiązujące w Polsce a dotyczące RODO, ze szczególnym uwzględnieniem badań dot. historii mówionej. Zapis obu części znajduje się na profilu PTHM-u na Facebook-u (@historiamówiona). Na zakończenie nastąpiły krótkie ogłoszenia dot. bieżących prac Towarzystwa oraz planów na najbliższą przyszłość.

Link do nagrania warsztatów