Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Nabór tekstów do Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej

Propozycje artykułów, opracowanych materiałów źródłowych, recenzji, wywiadów, sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych dotyczących historii mówionej można zgłaszać do sierpień 2021 r. przez stronę www.wrhm.pl

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” interdyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history. Każdy nowy numer czasopisma ukazuje się do czerwca kolejnego roku.

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znajduje się w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, oraz w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało w 2021 r. WRHM 40 pkt.

WRHM CALL FOR PAPERS_pl (pdf)

Grafika pochodzi z okładki nr 8 WRH