Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Walne Zgromadzenie 2020 i rekomendacje covidowe

3 grudnia 2020 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa. Poza przedstawieniem i przyjęciem sprawozdania oraz dyskusją nad planami na 2021 r. uczestnicy wybrali również nową skarbnik PTHM – została nią Agata Tatarenko.

Zgromadzenie przyjęło też treść przygotowanych wcześniej rekomendacji “historia mówiona a epidemia COVID-19”, które mają służyć pomocą osobom i instytucjom zajmującym się historią mówioną. Ich treść znaleźć można tutaj.