Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Walne Zebranie PTHM w Krakowie i nowe władze

Między 28 a 30 marca 2019 r. w Krakowie w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy okazji konferencji “Oral History in Action” odbyło się Walne Zebranie członków towarzystwa. Zebrani przyjęli sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2018 r. oraz wybrali nowe władze. Na najbliższe 3 lata skład Zarządu PTHM przedstawia się następująco:

  • prezes – Marcin Jarząbek (Kraków)
  • wiceprezes – Katarzyna Bock-Matuszyk (Wrocław)
  • wiceprezes – Jakub Gałęziowski (Kraków/Warszawa)
  • skarbnik – Joanna Majdanik (Lublin)
  • sekretarz – Mariusz Bieciuk (Białystok)