Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

Walne Zgromadzenie Członków PTHM 2016

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromdzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dn. 23 stycznia 2016 w godzinach 13.00-16.00 w Warszawie, w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 154. Pierwsze dwie godziny spotkania planujemy poświęcić: m.in.wyborowi nowych władz, zmianie statutu oraz sprawom bieżącym. Następnie Dobrochna Kałwa wygłosi referat dotyczący sytuacji historii mówionej w Polsce, po którym zapraszamy do dyskusji.