Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

VI Spotkanie Warsztatowe PTHM – Szczecin, 17 września 2014

W dniu 17 września 2014 odbędzie się w Szczecinie VI Spotkanie Warsztatowe PTHM. W tym roku nasze spotkanie odbędzie się w ramach XIX Powszechny Zjazd Historyków (17-21 IX 2014), podczas którego PTHM organizuje sesję dotyczącą historii mówionej (jedna z tzw. „sesji wigilijnych”). W godz. 9.00-11.30 planujemy Walne Zebranie PTHm, od 12.00 do 19.00 – sesję, której program przedstawiamy poniżej:

12.00-14.00, 15.00-19.00

dr Wiktoria Kudela-Świątek (Polskie Towarzystwo Historii Mówionej), O korzystaniu z nagrań cyfrowych, o „powrotach” do zrealizowanych projektów, a nawet o przyszłości oral history bez patosu… tylko fakty

dr Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa), Badanie zmiany społecznej czy badanie pamięci o zmianie społecznej – o akademickiej historii mówionej w społecznościach lokalnych

dr Jarosław Pałka,mgr Karolina Żłobecka (Ośrodek KARTA/DSH Warszawa), Pamięć i doświadczenie wojny żołnierzy ludowego Wojska Polskiego

mgr Jakub Gałęziowski (Stowarzyszenie Artefakty Kraków), „Libańczycy” i ich powojenne losy w perspektywie biograficznej

mgr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński), mgr Karolina Żłobecka (Uniwersytet Jagielloński, DSH Warszawa), Historia bez społecznych ram pamięci – doświadczenie służby w Wehrmachcie w perspektywie historii mówionej

dr Piotr Filipkowski (IFIS PAN), dr Joanna Wawrzyniak (IS UW), Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Transformacja w narracji biograficznej

mgr Marcin Stasiak (Uniwersytet Jagielloński), Biografie i rzeczy: przedmioty w historii mówionej na przykładzie wywiadów z osobami po chorobie Heinego-Medina

mgr Agata Zysiak (Uniwersytet Łódzki), Między urwanym lotem a demokratyzacją powojennej nauki – historia społeczna Uniwersytetu Łódzkiego w świetle materiałów biograficznych

dr Marcin Chorązki (Instytut Pamięci Narodowej Kraków), Świadek, protokół przesłuchania świadka oraz relacje jako dokumenty do badania dziejów historii najnowszej. Podobieństwa i różnice w pracy prokuratora IPN i historyka

mgr Katarzyna Kuzko-Zwierz (Muzeum Warszawskiej Pragi), Historia mówiona w muzeach

dr hab. Izabela Lewandowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), O potrzebie utworzenia Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej w Olsztynie

dr Katarzyna Bock-Matuszyk, dr Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), Węzłowe problemy związane z archiwizacją relacji mówionych, prawa autorskie, ochrona danych osobowych

dr Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński), Czy istnieje „czeska szkoła” historii mówionej? Miejsce oral history w czeskiej historiografii i polityce pamięci

mgr Adam Puchejda, mgr Bartłomiej Błesznowski (Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego), Historia pamiętana a historia zapamiętana – warszawska szkoła historii idei w zmiennej pamięci jej członków i uczniów

Abstrakty wystąpień znaleźć można na stronie Zjazdu:

(http://pthszczecin.pl/program/sympozja/oralhistory-historia-mowiona/)

Miejsce: sala im. Z. Herberta, gmach Książnicy Pomorskiej, ul. Podgórna 15.

Serdecznie zapraszamy!