III Spotkanie Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej – sprawozdanie

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej
Miejsce: Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ, ul. Pomorska 39, Łódź
5-6 listopada 2011
Łódź miała zaszczyt gościć III Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, przez dwa listopadowe dni polscy specjaliści oral history, członkowie uznanych i cenionych ośrodków badawczych i naukowych, realizatorzy projektów historii mówionej obradowali na temat edukacji i etyki.
Obrady otworzył wykład prof. Kai Kaźmierskiej pt. Łódzka szkoła biograficzna, a następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie „Jak uczyć historii mówionej?” konfrontując doświadczenia ośrodków z całej Polski. W części popołudniowej odbyła się dyskusja dotycząca zagadnień etycznych w historii mówionej, przede wszystkim granic wykorzystywania opowieści świadków historii .
Następnego dnia miało miejsce Walne Zgromadzenie Towarzystwa, na którym Członkowie dokonali m. in. wyboru nowych władz. Całe wydarzenie zakończyło się spacerem po Księży Młynie, zabytkowej dzielnicy Łodzi.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Stowarzyszenie Topografie