Przejdź do treści

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej

II Spotkanie Warsztatowe w Lublinie

W dniach 23 i 24 listopada gościliśmy w Ośrodku Brama Grodzka-Teatr NN. Podczas spotkań warsztatowych skupiliśmy się wokół kilku zagadnień. Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył interdyscyplinarności historii mówionej. W dyskusji udział wzięli reprezentanci różnych dziedzin nauki, wykorzystujący wywiady oral history w swojej pracy naukowo-badawczej i zawodowej. W części poświęconej archiwizacji podjęliśmy próbę uporządkowania standardów opracowania wywiadów i tworzenia indeksów pozwalających na proste i szybkie wyszukiwanie interesujących wątków. Rozmawialiśmy również o potrzebie tworzenia ogólnopolskiej bazy danych skupiającej informacje o istniejących zasobach archiwów, stowarzyszeń i ośrodków radiowych. Warsztaty radiowe pozwoliły zobaczyć jak historia mówiona może być wykorzystana w pracy dziennikarskiej, jak wygląda praca nad przygotowaniem reportażu radiowego.
Zajrzyj do galerii!