Nabór tekstów do Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej

Propozycje artykułów, opracowanych materiałów źródłowych, recenzji, wywiadów, sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych dotyczących historii mówionej można zgłaszać do sierpień 2021 r. przez stronę www.wrhm.pl

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” interdyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history. Każdy nowy numer czasopisma ukazuje się do czerwca kolejnego roku.

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znajduje się w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, oraz w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało w 2021 r. WRHM 40 pkt.

WRHM CALL FOR PAPERS_pl (pdf)

Grafika pochodzi z okładki nr 8 WRH

Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej wspólnie z wrocławskim Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z wykorzystaniem historii mówionej. Mogą w nim wziąć udział studentki i studenci lub absolwentki i absolwenci uczelni wyższych wszystkich kierunków, którzy po 1 stycznia 2020 r. obronili lub obronią do 30 września 2021 r. swoją pracę dyplomową, która wykorzystuje wywiady historii mówionej (nagrane samodzielne lub wtórnie użyte) i/lub metodologię historii mówionej (dotyczy to również rozważań teoretycznych nad historią mówioną).

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia b.r. na adres: kamil.borecki@zajezdnia.org

Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody pieniężne.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu oraz na stronie Centrum Historii Zajezdnia.