X warsztaty PTHM 23.10.2021

Zapraszamy na X warsztaty Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej!

miejsce: Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Budynek Pomuzealny, sala A (I piętro), Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
termin: 23 października 2021 r., godz. 11:00

Program warsztatów:

  • 11:00 – 13:00 Dyskusja panelowa „Interpretacja wywiadu z różnych perspektyw badawczych – studium przypadku”
    W dyskusji wezmą udział: Kaja Kaźmierska (Instytut Socjologii UŁ), Ewa Kępa (Instytut Studiów Kulturowych UwB), Andrzej Czyżewski (Instytut Historii UŁ), Damian Gocół (Instytu Filologii Polskiej UMCS)
    Prowadzenie: Katarzyna Bock-Matuszyk/Marcin Jarząbek
  • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
  • 14:00 – 15:30 Zagadnienia ochrony danych osobowych w historii mówionej – wykład Marka Konstankiewicza (Instytut Historii UMCS) i dyskusja
  • 15:30 – 16:00 Plany i projekty PTHM 2021-22 – dyskusja

Warsztaty będą transmitowane na profilu facebookowym PTHM.

Uczestniczki i uczestnicy:

Kaja Kaźmierska – doktor habilitowana socjologii, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierowniczka Katedy Socjologii Kultury i dyrektor Instytutu Socjologii UŁ. Kieruje też Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej. Zajmuje się badaniami biograficznymi ze szczególnym uwzględnieniem metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego, pamięcią biograficzną i zbiorową, doświadczeniami biograficznymi i procesami społecznymi w ujęciu generacyjnym. Autorka lub współautorka, m.in. Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors (2012), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (2012, red.), Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda-technika-analiza (2020, razem z Katarzyną Waniek), Telling the great change The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective (2020, red. razem z Katarzyną Waniek).

Ewa Kępa – doktor kulturoznawstwa; adiunkt w Instytucie Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się interdyscyplinarnymi studiami nad kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender studies. Zajmuje się również autoetnografią oraz bada kontynuacje tradycyjnego „kobiecego” rękodzieła w kulturze współczesnej. Należy do zarządu Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych. Jest redaktorem „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”. Współautorka książki Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach (2018). Autorka książki Historie wydobyte z cienia. Autobiograficzne relacje starszych kobiet (2012).

Andrzej Czyżewski – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Historii UŁ. Zajmuje się najnowszą historią Polski, historią polskiej historiografii w PRL, historią mówioną i polityką historyczną. Autor lub redaktor kilku książek: Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku (2008), Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980-1981 (2011, oprac.). Kierownik projektu Pokolenie czy pokolenia Marca ’68 – między oral history a metodą biograficzną (NCN) i współtwórca Leksykonu getta łódzkiego (NPRH, 2019-23).

Damian Gocół – językoznawca, doktorant w Instytucie Języka Polskiego UMCS w Lublinie. Zastępca redaktora naczelnego „Pisma Folkowego”. Redaktor tomów: Subiektywizm w języku (2017, razem z Beatą Szejgieć), Kultura – Tradycja – Kontynuacja (2018, razem z Joanną Szadurą). Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Anny Pajdzińskiej.

Marek Konstankiewicz – doktor habilitowany w dyscyplinie historia, profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pracownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS. Jego zainteresowania badawcze obejmują: prawne aspekty działalności archiwalnej, edukację archiwalną, historię zarządzania dokumentacją, historię administracji ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej oraz historię kolejnictwa i transportu. Autor książki Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939 (2011), wspóautor (razem z Adrianem Niewęgłowskim) komentarza do ustawy z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (2016).

Program X warsztatów PTHM (pdf)

Archiwum historii mówionej Budapesztu – spotkanie z Katalin Somlai

19 maja 2021 roku odbył się otwarty wykład Katalin Somlai z Fundacji Instytutu 1956 r. w Budapeszcie! Spotkanie może obejrzeć na naszym profilu na Facebooku.
Katalin Somlai ia a historian. She was a lecturer at the Italian Department of Janus Pannonius University (Pécs, Hungary) and the Teacher Training College of Eötvös Loránd University (Budapest). She began to work as a research fellow for the 1956 Institute in 1992. After several studies on the history of the 1956 Hungarian Revolution, her interest has focused on the cultural and social history of the Kádár era. She became head of the Oral History Archive of the Institute in 2009. She founded the content development visszaemlekezes.hu, which offers insights into the personal history of the 20th century. She is on the Board of Trustees of the 1956 Institute Foundation.