Etyka

Rekomendacje etyczne przeznaczone są dla wszystkich zajmujących się historią mówioną niezależnie od ich wykształcenia bądź zawodu: dla osób i instytucji nagrywających, posiadających, przechowujących oraz udostępniających nagrania historii mówionej, a także dla osób i instytucji, które korzystają z nich w swej działalności naukowej, edukacyjnej czy artystycznej.

Do pobrania: Rekomendacje etyczne Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej

Tekst rekomendacji został przyjęty przez Walne Zgromadzenie PTHM w Lublinie 13 maja 2018 r.