Współpraca z Centrum Archiwistyki Społecznej

Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Historii Mówionej podjęło współpracę z Centrum Archiwistyki Społecznej! Już niedługo będzie można skorzystać z jej pierwszych efektów – jesienią rusza seria wspólnych webinarów CAK i PTHM poświęconych historii mówionej. A jeszcze w czerwcu chętni członkowie PTHM będą mogli przetestować rozwijający się system OSA-Otwarty System Archiwalny.

Więcej informacji o samym centrum znaleźć można na jego stronie.

Walne Zebranie PTHM w Krakowie i nowe władze

Między 28 a 30 marca 2019 r. w Krakowie w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy okazji konferencji „Oral History in Action” odbyło się Walne Zebranie członków towarzystwa. Zebrani przyjęli sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2018 r. oraz wybrali nowe władze. Na najbliższe 3 lata skład Zarządu PTHM przedstawia się następująco:

  • prezes – Marcin Jarząbek (Kraków)
  • wiceprezes – Katarzyna Bock-Matuszyk (Wrocław)
  • wiceprezes – Jakub Gałęziowski (Kraków/Warszawa)
  • skarbnik – Joanna Majdanik (Lublin)
  • sekretarz – Mariusz Bieciuk (Białystok)