Dołącz do nas

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej zrodziło się z potrzeby nadania formalnych ram rozwijającej się i różnorodnej aktywności polskich humanistów parających się historią mówioną. Powstało ono w styczniu 2009 r. w Krakowie i zrzesza ono historyków oraz badaczy wielu innych dyscyplin humanistyki z całej Polski profesjonalnie zajmujących się historią mówioną. Reprezentuje polskie środowisko na forum międzynarodowym (np. wobec International Oral History Association). Wśród członków PTHM znajdują się między innymi członkowie uznanych i cenionych ośrodków badawczych jak: Fundacja Ośrodka „Karta” z  Warszawy czy Brama Grodzka-Teatr NN z Lublina. Silnie reprezentowani są pracownicy polskich uczelni, doktoranci, członkowie stowarzyszeń oraz osoby od lat samodzielnie prowadzące projekty badawcze i edukacyjne wykorzystujące metodę i źródła historii mówionej.

PTHM stawia sobie za cel doskonalenie standardów metodologicznych i etycznych historii mówionej tak jako dziedziny nauki czy kultury jak i działalności społecznej. Dlatego za ważne uważamy upowszechnianie tych standardów oraz doskonalenie warsztatu osób i instytucji odpowiedzialnych za zbieranie i archiwizowanie zapisów audio i audiowizualnych oraz innych materiałów z dziedziny historii mówionej lub dziedzin jej pokrewnych. Wierzymy w sens rozwijania w społeczeństwie zainteresowań historią mówioną, dziejami najnowszymi, kulturą i historią lokalną – jest to dla nas jedna z kluczowych form kształtowania krytycznej postawy wobec dziejów. Kładziemy także nacisk na profity, jakie historia mówiona dać może tak badaniom historycznym, jak i edukacji historycznej.

Deklaracja członkowska

Statut PTHM

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej

31-007 Kraków, ul. Gołębia 13,

tel. 12/ 455 69 77

KRS 0000328987

e-mail:  pthmpoha@gmail.com

nr konta: 45 2130 0004 2001 0994 4358 0001