PTHM patronem wystawy „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”

Nasze Towarzystwo objęło patronatem wystawę Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie przygotowaną w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jak wskazują autorzy: „przybliża ona historię wielokulturowej, włókienniczej Łodzi z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców. W pięciu drewnianych domach znalazły się rekonstrukcje wnętrz mieszkalnych, zakładów rzemieślniczych oraz pokoje kontekstu odnoszące ukazane mikrohistorie do szerszych realiów życia w Łodzi.

Inspiracją dla tych mikrohistorii były rodzinne wspomnienia, pamiętniki i wywiady, będące zapisem historii mówionych najstarszych mieszkańców Łodzi. Narrację spaja wspólny wątek – włókienniczy obraz Łodzi, transformacja dynamicznie zmieniającego się miasta, które determinowało życie jej mieszkańców.”

Więcej informacji o wystawie zobaczyć można w materiale filmowym, a także na stronie internetowej Muzeum.

Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie od 11 lutego można oglądać w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej (czyli dawnym Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej). Serdecznie do tego zachęcamy!

PTHM członkiem International Oral History Association

Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Historii Mówionej zostało właśnie przyjęte do grona instytucjonalnych członków International Oral History Association – istniejącej od 1996 r., globalnej organizacji zrzeszającej osoby i instytucje zajmujące się historią mówioną! Jednym z celów IOHA, obok budowania forum i narzędzi współpracy wśród ludzi zainteresowanych dokumentacją ludzkiego doświadczenia, jest właśnie wsparcie i rozwój narodowych zrzeszeń oralistów i oralistek.

Więcej o IOHA przeczytać można na stronie internetowej towarzystwa lub jego profilu facebookowym.