Walne Zebranie PTHM w Krakowie i nowe władze

Między 28 a 30 marca 2019 r. w Krakowie w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy okazji konferencji „Oral History in Action” odbyło się Walne Zebranie członków towarzystwa. Zebrani przyjęli sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2018 r. oraz wybrali nowe władze. Na najbliższe 3 lata skład Zarządu PTHM przedstawia się następująco:

 • prezes – Marcin Jarząbek (Kraków)
 • wiceprezes – Katarzyna Bock-Matuszyk (Wrocław)
 • wiceprezes – Jakub Gałęziowski (Kraków/Warszawa)
 • skarbnik – Joanna Majdanik (Lublin)
 • sekretarz – Mariusz Bieciuk (Białystok)

Warsztaty w Białymstoku

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej oraz Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa zapraszają na warsztaty Nagrania wideo w historii mówionej – teoria i praktyka (26 października 2018).

Program spotkania:

11:00-12:00– Charakterystyka nagrań audio-wideo w historii mówionej, dyskusja warsztatowa. Udział wezmą: Joanna Król (Muzeum Historii Żydów Polskich Polin), Joanna Majdanik (Brama Grodzka-Teatr NN), Piotr Zubowski (Ośrodek Pamięć i Przyszłość), Mariusz Bieciuk (Centrum im. Ludwika Zamenhofa)

12:00-13:00 – zwiedzanie CLZ

13:00-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-18:15 – Praktyka pracy z kamerą w historii mówionej, warsztat (prowadzący: Przemysław Jaczewski (Muzeum Historii Żydów Polskich Polin)

Część teoretyczna:

 • zależność między czułością, przesłoną, a czasem naświetlania;
 • balans bieli;
 • ogniskowa;
 • kompozycja kadru;
 • obraz, a matryca;
 • zasady oświetlania.

Część praktyczna:

 • – ustawienie kadru;
 • – spinanie sprzętu;
 • – oświetlenie;
 • – dźwięk;
 • – wypadki na planie.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem: pthmpoha@gmail.com do 8 października.

Program w PDF: PTHM_warsztaty_Bialystok_2018_10_26_program